חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – יום טוב ראשון שחל בשבת

יום טוב ראשון שחל בשבת

ו. כשחל יום־טוב של סוכות בשבת ולא נוטלים את ארבעת המינים – טוב לקרוא בתוך הסוכה לפני תפילת שחרית בפרשת אמור מ"וידבר ה' אל משה" (ויקרא כג לג) עד סוף הפרק, שמדברים בעניין נטילת לולב ויקיים "ונשלמה פרים שפתינו". אחר כך טוב לומר "יהי רצון" מ"לשון חכמים" א, סי' לג.

ז. במוצאי יו"ט שהוא גם מוצאי שבת מבדיל כמו מוצאי שבת. במוצאי יום טוב בלבד מבדיל על הכוס ומברך רק ברכת "הגפן" וברכת "המבדיל".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים