חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – ליל סוכות בשבת

ליל סוכות בשבת

א. נוהגים לומר "לכה דודי" וקבלת שבת, אך אין אומרים "במה מדליקין", אלא מתחילים "כל ישראל וכו' אמר ר' אלעזר וכו' תלמידי חכמים וכו'", קדיש "על ישראל וכו'" ומזמור של חג "הודו וכו'" למנהג הספרדים.

ב. בתפילת ערבית אומרים לפני תפילת שמונה עשרה "ושמרו בני ישראל את השבת" וכו'. ואחר כך אומרים "אלה מועדי ה' וכו'" "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל".

ג. בתפילת שמונה עשרה חותמים "מקדש השבת וישראל והזמנים", ואם שכח לומר "השבת" ונזכר מיד בסיום הברכה יוסיף מיד "והשבת". ואם נזכר אחרי כדי דיבור, אינו חוזר כיוון שהזכיר "שבת" בתוך הברכה.

ד. אומרים "ויכולו" אחרי תפילת לחש. אומרים ברכת "מעין שבע", וחותם "מקדש השבת" בלבד, וקדיש "תתקבל וכו'".

ה. אם חתם "מקדש השבת" ונזכר אחרי כדי דיבור, אינו חוזר כיוון שהזכיר את "חג הסוכות" בתוך הברכה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים