חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות סוכות – תפילות חג סוכות – טעויות בתפילה

טעויות בתפילה

יא. בליל חג אומרים בתפילה "אתה בחרתנו". אם שכח שהוא יום־טוב והתחיל "אתה", יאמר "בחרתנו" ואם אמר "אתה חונן" יגמור את הברכה עד "חונן הדעת" וימשיך אחר כך "אתה בחרתנו". ואם יודע שהוא יום־טוב וטעה בלשונו, יפסיק ויאמר "אתה בחרתנו".

יב. בליל סוכות אומרים "את חג הסוכות הזה". אם טעה והזכיר שמחת תורה – לא יצא. וכן בשמחת תורה אומרים "את יום שמיני חג עצרת הזה" ואם טעה ואמר "את יום חג הסוכות הזה", וחשב שהיום סוכות – לא יצא. אם נזכר בתוך הברכה או בברכות שאחריה, חוזר ל"אתה בחרתנו". ואם סיים תפילתו, חוזר לראש התפילה. אמנם בשמיני עצרת אם ידע שהיום שמיני עצרת ורק טעה בלשונו – אינו חוזר, כיוון ששמיני עצרת נחשב גם כחלק מחג הסוכות. (מי שטעה בקידוש של שמחת תורה או של סוכות, דינו כמי שטעה בתפילה.).

יג. מי שלא אמר "יעלה ויבוא", ואמר "ותתן לנו", או אמר "יעלה ויבוא" ולא אמר "ותתן לנו", אם סיים תפילתו אינו צריך לחזור. ואם לא אמר גם שניהם – חוזר. (עיין כה"ח תפז ס"ק כו, כז).

יד. אם מסופק אם אמר "יעלה ויבוא" ביום־טוב ויודע בברור שהתפלל כסדר התפילה של יום־טוב, דהיינו שאמר: "אתה בחרתנו מכל העמים" יש להניח שהמשיך על הסדר ואינו חוזר. (עיין כה"ח שם ס"ק ל).

טו. בחו"ל מי שטעה ואמר ביום־טוב הראשון של שמחת תורה ואמר "את יום חג הסוכות הזה" – אינו חוזר, כיוון שביום זה עדיין נמצאים בסוכה בחו"ל. (כה"ח תרסח ס"ק ג).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים