חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות שמיני עצרת – שמחת תורה – חוץ לארץ

חוץ לארץ

יט. בן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ על דעת לחזור, אינו רשאי לעלות כ"חתן תורה" בחוץ לארץ.

כ. תושב שבא לבקר בארץ ישראל וחושב להשתקע פה, או שיש לו אפילו ספק ביחס לכך, אינו צריך לנהוג יום־טוב שני, אלא נוהג כבני ארץ ישראל. אמנם אם חושב הוא לחזור לחוץ לארץ, חייב הוא לנהוג יום־טוב שני גם בשמחת תורה ואסור לו לנגן בכלי נגינה במוצאי שמחת תורה, אמנם מותר לו לשמוע מנגינות של בני ארץ ישראל.

כא. תושב חוץ לארץ שנמצא בארץ וחושב הוא לחזור לחוץ לארץ, חייב לקדש, לאכול ולישון בסוכה ביום הראשון של שמחת תורה. וכל זה אם מתארח במלון וכדו' אבל אם מתארח בבית קרובים, יש לו לקדש ולאכול בבית כבני הבית, ולא בסוכה. (אחרונים).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים