חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – תפילות יום הכיפורים – קבלת שבת

קבלת שבת

ס. אם מתפללים מוקדם קודם שקיעה אומרים קבלת שבת אחרי החזרת ספרי התורה למקומם, יש אומרים רק "מזמור שיר ליום השבת" וטוב לומר כל הסדר ואין לומר "במה מדליקין" ושאר מזמורים. (עיין כה"ח שם ס"ק לח).

סא. אם רואים שהזמן עובר ולא יספיקו לומר קבלת שבת בעוד השמש על הארץ – יקדימו אותה ואחר כך יאמרו "לך אלי" ו"כל נדרי וכו'" ויש להזהר בכך במקומות שנוהגים למכור המצוות שעלולים להאריך עד אחר הזמן. (עיין כה"ח שם ס"ק לז. שדי חמד מערכת יום הכיפורים סי' ב ס"ק ג. סידור "אהלי יעקב" טו. שלמי חגיגה סימן ו סע' ו).

סב. כשחל יום כיפור בשבת, אומרים "ויכולו" וברכת "מעין שבע" כמו בכל שבת, וצריך לומר "המלך הקדוש" במקום "האל הקדוש" ומסיים "מקדש השבת". ואין מזכיר בו יום הכיפורים כלל. (שו"ע שם סע' ג).

סג. אם שכח ואמר "האל הקדוש" בברכת "מעין שבע", ונזכר בתוך הברכה שטעה – חוזר ואומר "המלך הקדוש שאין כמוהו" וממשיך כסדר. ואם נזכר אחרי שהזכיר שם "ה'" של ברכת "מקדש השבת" – חוזר לראש ברכת "מעין שבע" (בא"ח ניצבים יח).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן