חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – דברים האסורים ביום כיפור – תשמיש המיטה

תשמיש המיטה

מה. אסור לאדם לשמש עם אשתו ביום הכיפורים, ואפילו לישון עימה במיטה אחת אסור בין ביום ובין בלילה. (שו"ע תרטו סע' א).

מו. אסור ליגע באשתו בלילה, וירחיקו את עצמם כל יום הכפורים כמו בהיותה נדה. בשעת הצורך מותר ליגע בה ביום אך אסור לחבק ולנשק. (שו"ע שם. כה"ח שם ס"ק ב. בא"ח וילך טו ולדעת משנ"ב ס"ק א יש לאסור גם ביום) .

מז. אסור לדבר עם אשתו דברי קלות ראש או להסתכל במקומות המכוסים שבה, וכן אסור לה להציע את הסדינים בפניו. (כה"ח שם ס"ק ג, ד משנ"ב ס"ק א).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים