חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות יום כיפור – מוצאי יום כיפור – אכילה

אכילה

טו. במוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת "לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך". ולכן יאכל האדם וישתה בלב שמח כשהוא מנוקה מעוונות. (טור שם. ב"י שם ס"ק ב רמ"א סעיף ה).

טז. לפני ברכת המזון בארוחה שאחרי הצום טוב ללמוד "פתיחת אליהו" ואחר כך לשון רעיא מהימנא בפרשת אמור דף צט עמ' ב "ביומא דראש השנה וכו'" עד דף ק עמ' ב "וקודשא בריך הוא חדי בבנוהי זכאה חולקהון בהאי עלמא ובעלמא דאתי". ואחר כך יברך ברכת המזון ויקום בזריזות לשם הכנת הסוכה. (עיין בא"ח ש"ר וילך וכה"ח ס"ק כז).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן