חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

עשרת ימי תשובה – צום גדליה

צום גדליה

כא. יום ג' תשרי נקבע לצום על הרג גדליה בן אחיקם שהיה מושל בארץ אחר החורבן ובהריגתו נכרתה שארית הפליטה אחרי חורבן הבית הראשון. וכלשון הרמב"ם "ונכבת גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותם". (הלכות תענית פרק ה הלכה ב).

כב. אם חל ג' תשרי בשבת – נדחה הצום ליום ראשון.

כג. הכל חייבים לצום, חוץ מחולים אף על פי שאין בהם סכנה, וחוץ מנשים מעוברות או מניקות שמרגישות צער. (עיין לעיל הלכות תענית).

כד. מי שרוצה לאכול או לשתות קודם עמוד השחר – עליו להתנות על כך קודם השינה, ולפי הזוהר תנאי זה יכול להועיל לשתייה ולא לאכילה. (עיין לעיל הלכות תענית).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים