חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

עשרת ימי תשובה – המלך המשפט

המלך המשפט

יח. כל השנה אומרים בתפילה "מלך אוהב צדקה ומשפט" מלבד הימים שממוצאי יום טוב של ראש השנה עד לאחר יום הכפורים שאומרים "המלך המשפט", לפי שבימים אלו הקב"ה מראה מלכותו לשפוט את העולם. (כה"ח שם ס"ק א. קיח ס"ק א).

יט. אם טעה ואמר "מלך אוהב צדקה ומשפט", או שהוא מסופק אם אמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" או "המלך המשפט". אם נזכר תוך כדי דיבור – אומר "המלך המשפט". אם נזכר אחר כך – אינו צריך לחזור כיוון שהזכיר "מלך אוהב צדקה ומשפט". (עיין בא"ח נצבים יט. ועיין תשובות הרמב"ם החדשות סי' קפב ויש חולקים בענין זה, אך כך ראוי להורות, כיון שבנוסח שלנו אומרים "מלך" בכל השנה כולה – ועיין שו"ע סימן תקפ"ג וסי' קי"ח וברמ"א סימן קי"ח, ועיין כה"ח קי"ח אות א' שגם בתורת נדבה לא יתפלל ואפילו עם תנאי).

כ. בכל השנה אם טעה ואמר "המלך המשפט" – אינו צריך לחזור. (כה"ח קיח ס"ק ג).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים