חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

עשרת ימי תשובה – "אבינו מלכנו"

"אבינו מלכנו"

לג. אומרים "אבינו מלכנו" בכל יום אחרי תפילת שחרית ומנחה.

לד. בשבת תשובה, אומרים "אבינו מלכנו". אלא שמדלגים על חמישה, והם: "אבינו מלכנו חטאנו", "מחול", "קרע", "מחוק" ו"מחה" והאשכנזים כלל אינם אומרים "אבינו מלכנו" בשבת. (עיין רמ"א תקפד סע' א. כה"ח שם ס"ק ח. שו"ת תורה לשמה סי' קסא).

לה. בראש השנה אומרים "אבינו מלכנו" אחרי תפילת שחרית ומנחה. רק מדלגים על "אבינו מלכנו חטאנו", "מחול", "מחה". בשבת מדלגים על חמישה: "חטאנו", "מחול", "מחה", וגם "קרע" ו"מחוק". (עיין כה"ח תקפד ס"ק ח). והאשכנזים אינם אומרים "אבינו מלכנו" כלל.

לו. אומרים ביום כיפור "אבינו מלכנו" גם בשבת, אף על פי שאין לאדם לשאול צרכים פרטיים בשבת, כיוון שזהו זמן הבקשות, ואם לא עכשיו אימתי?. (ב"י תרכב ס"ק ג. כה"ח תרד ס"ק כה).

לז. יש נוהגים לפתוח ההיכל בעת אמירת "אבינו מלכנו", ויש נוהגים שש"צ יאמר בתחילה "אבינו מלכנו" ביחד עם הציבור, ומ"אבינו מלכנו החזירנו בתשובה" ועד "כתבנו בספר סליחה ומחילה" ש"צ אומר והקהל חוזר אחריו. ומנהג ירושלים אינו כן. (אחרונים).

לח. בעשרת ימי תשובה במנחה כשהזמן קרוב לשקיעה, עדיף לדלג על "אבינו מלכנו" כדי להספיק לומר וידוי ונפילת אפיים לפני השקיעה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים