חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ראש השנה – תקיעת שופר – ברית מילה

ברית מילה

פ. אם יש ברית מילה – מלין לאחר ההפטרה קודם תקיעת שופר, כדי להזכיר ברית אברהם לפני עקידת יצחק כפי הסדר שהיה במציאות שאברהם נימול לפני העקידה. (רמ"א תקפד סע' ד). ובשבת שאין תקיעות, עושים את הברית לפני "אשרי". (כה"ח שם ס"ק לא). ואם מלין את התינוק במקום אחר – לא יפסיקו את התפילה אלא ימולו אחר התפילה. (כה"ח שם ס"ק כח משנ"ב ס"ק יב).

פא. אסור לאכול לפני תקיעת שופר, ולכן כשעושים ברית מילה לפני התקיעות, רק המברך שותה מכוס היין רביעית, וכל הקהל ישמעו קידוש אחרי תפילת מוסף. (עיין שד"ח מערכת ראש השנה סימן ב אות יא).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים