חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

תפילות ראש השנה – קריאת התורה

קריאת התורה

טו. בראש השנה עולים חמישה עולים לספר תורה ואם הוא בשבת שבעה. ונוהגים להעלות את התוקע לספר תורה. ונהגו להעלות גם מוסיפים, וכדי שלא יגרמו ל"טרחא דציבורא", המנהג הפשוט הוא לקרוא ל"מוסיף" שלושה פסוקים בלבד. ביום א' דראש השנה – מ"ויהי בעת ההיא" ועד "אנכי אשבע". וביום ב' – מ"כי ברך" ועד "בבאר שבע". (עיין שו"ע, רמ"א שם סע' ב).

טז. ביום א' דראש השנה קוראים "וה' פקד את שרה" משום שבראש השנה נפקדה שרה.

יז. ביום ב' דראש השנה קוראים פרשת העקידה משום שבראש השנה נעקד יצחק. (עי' כה"ח תקפד ס"ק טז).

יח. המפטיר קורא בשני הימים של ראש השנה בקרבנות היום בפרשת פינחס, ומפטירים ביום א' בעניין פקידת חנה (שמואל א א) שנפקדה בראש השנה. ביום שני של ראש השנה מפטירים בירמיהו פרק לא. ושם מוזכרת הבטחת ה' "הבן יקיר לי. זכור אזכרנו".

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן