חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ראש השנה – תקיעת שופר – "היום הרת עולם"

"היום הרת עולם"

עו. כתב רבינו הרש"ש זיע"א שכשאומר "היום הרת עולם" יאחזמו רעד יאמרנו במתינות ובשברון לב. כי ה' אומר: אם אב אני, איה כבודי? ואם אדון אני, איה מוראי? ונהגו שבחזרת הש"ץ אומר אותו כל הציבור בקול רם לעורר את הכוונה.

עז. נהגו לשחות עצמם ולאומרו בכפיפת קומה, והטעם, מפני שבאים להזכיר ענין גדלת היום ומעלתו ותגבורת הדין שיש בו, וכל באי עולם עומדים בו למשפט ואינו יודע איך יצא, וצריך לאומרו בכובד ראש ובהכנעה שיכמרו רחמי א-ל עליו ויהפך בזכותו.

עח. גם המתפלל ביחיד אומר "היום הרת עולם" (עיין כה"ח שם ס"ק ז).

עט. "הרת עולם" פי' מלשון "הריון" שהוא הכנה ללדת האדם. כך בראש השנה עלה במחשבה להברא אדם ולכן זה נקרא "הריון". ויש חולקים ואומרים שבראש השנה נברא אדם.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן