חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

ראש השנה – תקיעת שופר – החלפת תוקע

החלפת תוקע

ע. אם התוקע בירך ולא יכול היה לתקוע – יבוא אחר ויתקע במקומו, בלא לברך שוב, בין אם הראשון לא תקע שום תקיעה, ובין אם התוקע הראשון תקע חלק מהתקיעות. ובלבד שהתוקע השני היה נוכח בעת הברכות של הראשון. (שו"ע תקפה סע' ג).

עא. תוקע שהתחיל לתקוע תשר"ת ולא הצליח לסיים את התקיעה האחרונה ובא אחר במקומו, אינו צריך לתקוע מתחילת התקיעות אלא יתחיל מתחילת אותו תשר"ת. (שו"ע שם).

עב. אין לבייש שום אחד שלא עלה בידו לתקוע, כי אפשר שהעיכוב בא בגלל אחד המתפללים.

עג. תוקע שרואה שלא עולה בידו לתקוע ויש אחרים בקהל היודעים לתקוע היטב, ימחל על כבודו ויתן לאחרים לתקוע במקומו. (אחרונים).

עד. שמע מכמה תוקעים בו זמנית – אין התקיעות מצטרפות. (שו"ע תקפ"ח סעי' ג').

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים