חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

תפילות תשעה באב – ערבית של מוצאי תשעה באב

ערבית של מוצאי תשעה באב

לב. חולצין תפילין לפני ערבית, ומברכים ברכת הלבנה אחריה. וטוב לטעום משהו לפני ברכת הלבנה או לכל הפחות לרחוץ פניו כדי לברך אותה בלב שמח. (עיין בא"ח דברים כח).

לג. יש נוהגים ליטול ידיים קודם ברכת לבנה כיוון שבבוקר נטלו ידיים רק עד סוף קשרי האצבעות. (בא"ח שם). ואין לברך על נטילה זו.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים