חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

דברים האסורים בתשעה באב – מלאכה

מלאכה

לו. נוהגים שלא לעשות כל מלאכה בלילה וביום. ואיזה מלאכה אסורה? כל מלאכה שיש בעשייתה שיהוי קצת אפילו אינה מעשה אומן. אבל הדלקת חשמל, נסיעה באוטו, קשירה וכיוצא בהם מותרים, שאין בעשייתם הסחת דעת מהאבלות. ואחר הצהריים עושין את כל המלאכות. וירא שמים יחמיר כל היום, שלא יסיח דעתו מן האבלות. (עיין שו"ע, רמ"א שם סע' כב. כה"ח שם ס"ק צז. בא"ח דברים כד).
לז. נוהגין לאסור משא ומתן בליל תשעה באב וכל לפני הצהריים, ומתירין אחר הצהריים. וירא שמים יחמיר כל היום, שלא יסיח דעתו מן האבלות. (שו"ע שם. כה"ח שם).
לח. מותר לעשות כל מלאכה כל היום על ידי גוי. (שו"ע שם. בא"ח דברים כד).
לט. טוב לחלוב הפרות בתשעה באב על ידי גוי, ואם אי אפשר מותר בעצמו. (רמ"א שם סע' כב. בא"ח דברים כד).
מ. מותר לעשות כל מלאכת דבר האבד כל היום, גם בעצמו. (שו"ע שם סע' כג).
מא. נוהגין שלא להכין צורכי הסעודה עד אחר הצהריים. אבל לצורך מצווה – מותר. (שו"ע תקנט סע' י. כה"ח שם ס"ק עח).
מב. נהגו הנשים לנקות את הדירה אחרי חצי היום ויש מקור למנהג זה להביא אמונה בגאולה. (ברכ"י תקנט סע' י).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים