חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

דברים האסורים בתשעה באב – שינה

שינה

מה. יש לאדם להצטער בעניין משכבו, שאם רגיל לשכב על שני כרים – ישכב עתה על אחד. ונוהגים להניח מזרון על הארץ ולשכב עליו. ולהניח אבן קטנה מתחת לכרית ראשו זכר למה שנאמר: "ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו" (בראשית כח יא), והסבירו חז"ל: שראה את החורבן ואמר מה נורא המקום הזה וכו'. (ספרי דברים שנב. עיין שו"ע ורמ"א תקנה סע' ב. בא"ח דברים כג).

מו. זקן חולה ומעוברת יכולים לשכב על המיטה, וטוב שיניחו אבן תחת ראשם.

מז. ימעט אדם מכבודו ומהנאותיו בתשעה באב בכל מה שאפשר.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים