חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

דברים האסורים בתשעה באב – ברית מילה בתשעה באב

ברית מילה בתשעה באב

מט. אם יש תינוק למול, מלין אותו אחרי שגמרו את הקינות. (רמ"א). וספרדים נהגו למול אחר חצות או אחר מנחה. (שו"ע תקנט סע' ז. כה"ח שם ס"ק זן).

נ. מותר לאבי הבן ולאמו לסנדק ולמוהל ללבוש בגדי שבת לכבוד המילה, ואחר המילה פושטין אותן. ומקפידים שלא יהיו הבגדים לבנים, ונשארים עם נעלי הגומי ולא מחליפים אותם. (שו"ע, רמ"א שם סע' ח. כה"ח שם ס"ק סג, סה).

נא. עדיף שיברך על היין מי שאינו צם כדי שברכתו לא תהיה ברכה לבטלה. ויברך על מיץ ענבים וכדו' ואם אין אדם כזה – לא יטעום כלום זה שמברך על היין אלא יברך ויכווין לתת לשתות לילד קטן שמבין את הברכה שלא תהיה ברכה לבטלה. ואם היולדת במקום – אפשר להעביר לה את היין לשתות. (עיין שו"ע שם סע' ז. כה"ח שם ס"ק סב ומש"ב ס"ק ל).

נב. לא מברכים על בשמים בתשעה באב. (שו"ע שם. כה"ח שם ס"ק ס משנ"ב ס"ק כז).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן