חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חודש סיון – ערב ראש חודש

ערב ראש חודש סיון

א. בערב ר"ח סיון טוב לאמר את התפילה שתקן השל"ה על גידול הבנים וחינוכם בדרך התורה, ויאמר אותה אף אם חל ערב ר"ח בשבת, ואף על פי שיש בה בקשת כפרת העונות, הואיל והיא באה כחלק מהתפילה – מותר. ומכל מקום אם מתענה ביום חמישי, עדיף לאומרה בתענית.

תפילת השל"ה הקדוש על הבנים – לאמרה בערב ראש חודש סיון

להורדת גרסת הדפסה

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים