חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חג השבועות – הפטרה

הפטרה

עח. בשבועות מפטירין במרכבה דיחזקאל (שו"ע סי' תצד סע' א) מכיון שבחג השבועות נגלה ה' בהר סיני ב"רכב אלהים רבתים אלפי שנאן, ה' בם סיני בקדש" (תהלים סח יח). וכתוב בזוהר כי ביום השבועות ראה יחזקאל הנביא את מעשה המרכבה. (ברכ"י תצד ס"ק ג. ועיין מחזיק ברכה שלעתים יכול לחול שבועות גם בה' לחודש, כמובא בר"ה).

עט. הפטרה זו מפטירין אותה דווקא גדול וחכם. (מ"ב תצד ס"ק ד. באר היטב שם ס"ק ג. ועיין של"ה, מסכת שבועות).

פ. נוהגים שלא להניח לקטן להפטיר בהפטרת א' של שבועות. (אמת ליעקב).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן