חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חג השבועות – הלכות כלליות

מהלכות שבועות

א. כשם שמצווה לכבד את השבת ולענגו, כך מצווה לכבד את כל הימים הטובים ובמיוחד את חג השבועות שבו ניתנה תורה.

ב. תהילים – מעלה גדולה ללמוד תהילים ביום השבועות שבו נפטר דוד המלך עליו השלום, – ויעלה לרצון יותר. (בא"ח במדבר ו. כה"ח שם ס"ק לד).

ג. יזהר לדלג לשון מחילה וסליחה על עוונות ופשעים האמור בבקשות שאומרים – קודם ואחר אמירת תהילים, כי יום טוב הוא. (בא"ח שם).

ד. נכון ללמוד ביום ראשון של שבועות בדברי הימים א פרקים כח, כט, המדברים – על חג השבועות, "דדבר בעתו מה טוב". (בא"ח שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים