חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

חמש תעניות – הכרזה על צום

הכרזה על הצום

נג. בשבת לפני י"ז בתמוז וי' בטבת מכריזים על הצום אחרי קריאת התורה לפני "אשרי" להודיע לקהל באיזה יום יחול הצום. ועל האחרים אין מודיעים כיוון שהם ידועים לכל. והחזן אומר: אחינו בית ישראל שמעו צום (לי"ז בתמוז: "הרביעי" לעשרה בטבת: "העשירי") יהיה יום פלוני יהפך אותו הקדוש ברוך הוא לששון ולשמחה כדכתיב: כה אמר ה' צבאות צום הרביעי (י"ז בתמוז) וצום החמישי (ט' באב) וצום השביעי (צום גדליה) וצום העשירי (עשרה בטבת) יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו". (עיין שו"ע תקן סע' ד' ולחונים עליו).

נד. האשכנזים אינם נוהגים להכריז על הצומות. (רמ"א שם). ומכל מקום ראוי שגם האשכנזים יודיעו לקהל שלא ישכחו מהצום בדיבור או שיתלו מודעה. (ולאו דוקא בנוסח של הספרדים) ובפרט בי' בטבת שהוא יום הקדיש למי שלא יודע יום פטירת קרובו שצריך להזכיר למי שאינו יודע לאמר עליו באותו יום קדיש.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים