חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

יום טוב – תיקון כלים

תיקון כלים

מ. ישור ידית – אסור לתקן כלים ביום טוב. ולכן, אסור לישר שיפוד שנעקם, או ידית של משקפיים. ואסור להשחיז סכין על אבן משחזת. אמנם מותר להחליק את הסכין על גבי חברתה וכד'. (שו"ע תקט סע' א, ב).

מא. הדבקת נרות – אסור להדביק נרות בפמוטים שלהם ביום טוב. ולכן אם חל יום טוב בערב שבת צריך להכין את הנרות ולהדביקם בפמוטים בערב יום טוב גם לשבת. (עיין כה"ח תקיד ס"ק מא, מב. מ"ב שם ס"ק יח).

מב. תפירת עופות – עופות שממלאים אותם בבשר ואורז, מותר לתופרם ביום טוב ובלבד שיחתוך את החוט במידתו ויתנהו במחט מערב יום טוב. ואם יש לו כמה עופות לתופרם ביום טוב, יכין כמה מחטים וישים בהם החוטים מערב יום טוב. (שו"ע תקט סע' ג). אך אם החוט ארוך ורוצה לתפור עוד עוף ממולא, יכול לשרוף את החוט ולא לחותכו. (עיין כה"ח שם ס"ק כה). ואם נזקק ביום טוב להשחיל, בשעת הדחק מותר ובלבד שינתק את החוט על ידי אש ואחר כך ישחיל. (כה"ח שם).

מג. הגעלה והטבלה – אסור להגעיל כלים ביום טוב. (שו"ע תקט סע' ה הגה). וכן אסור להטביל כלים ביום טוב. אמנם מותר ליקח כוס וכד' להביא בה מים מהמעין או הנהר וכך להטביל אותה בדרך אגב. ודבר זה מותר רק בכלי שרגילים להביא בו מים ובמקום שרגילים ליקח ממנו מים. ובזמננו, שאין רגילים לקחת מים מן המקוה – אין להטביל. (שו"ע שם סע' ז הגה ואחרונים).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים