חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

יום טוב – אסרו חג

אסרו חג

יט. נוהגין להרבות קצת באכילה ושתייה ביום שלאחר החג בכל שלש רגלים והוא אסרו חג ונוהגין שאין מתענין בו אפילו חתן וכלה ביום חופתן ולא יארצייט. (עיין שו"ע תכט סע' ב הגה. תצד סע' ג. כה"ח שם ס"ק מז).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים