חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

חול המועד – מלאכה במועד – תיקון, כיבוס וגיהוץ בגדים

תיקון, כיבוס וגיהוץ בגדים

כב. אסור לכבס שום דבר אפילו לצורך המועד. ואם לא היתה לו אפשרות בשום אופן לכבסו קודם יום טוב – מותר. ולכן מותר לכבס בגדי ילדים שמתלכלכים תדיר כשאין להם בגדים אחרים. (שו"ע תקלד סע' א).

כג. אם אין לו מה ללבוש – מותר לכבס וליבש את בגדיו בצנעה וכן מי שרגיל להחליף מגבות בכל יום – מותר בצנעה. (שו"ע והגה שם).

כד. מותר לגהץ בגדים לצורך המועד. (רמ"א תקמא סע' ג). וכן בגד שנקרע וצריך אותו למועד – מותר לתקנו תיקון פשוט כדי שיוכלו ללבוש אותו. אך לא יתקנו אותו תיקון אומנותי. (שו"ע תקמא סע' ה).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים