חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

חול המועד – מלאכה במועד – עבודות גינה

עבודות גינה

כה. אסור לעשות בחול המועד עבודות בגינה שאינן הכרחיות כגון: זריעה, נטיעה, זיבול, ניכוש, גיזום וכד'. אמנם מותר להשקות בחול המועד כשההשקיה הכרחית. ועדיף להשקות על ידי טפטפות וכד' שאין בכך טירחה ואין זה ניכר. (עיין שו"ע תקלז סע' א-ד).

כו. אסור לרסס שדה מפני מזיקים, אלא ירסס לפני המועד או אחריו. ואם המתנת הימים תביא הפסד – מותר. (עיין שו"ע תקלז סע' א, יב-יג).

כז. קטיף של פירות או ירקות מותר רק לצורך החג. ואין צריך לקטוף בצימצום, אלא קוטף לצורכו. ואם יותיר – יותיר. (עיין שו"ע תקלג סע' ג).

כח. מי שפירותיו הבשילו, ואם לא יקטוף אותם, יש חשש שיבואו אחרים ויגנבו את הפירות, או שיש חשש שהפירות ירקיבו מותר לקוטפם בחול המועד. ומותר לארוז אותם כדי להכניסם לקירור או למרוח עליהם חומר משמר בכדי שלא יתקלקלו. ובלבד שלא יניח בכוונה מלאכתו לחול המועד. (עיין שו"ע תקלג סע' ג. תקלז סע' טז).

כט. מותר ללקט עצים להסקה או לבישול שצריך להם בחול המועד. (שו"ע תקלז סע' י).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים