חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

חול המועד – מלאכה במועד – תספורת איפור וכד'

תספורת איפור וכד'

טז. מצווה על האדם להסתפר לפני החג, ואם רגיל להתגלח – יעשה כן לפני החג. ואסור להסתפר ולהתגלח בחול המועד אפילו אם הסתפר או התגלח בערב יום טוב. (שו"ע תקלא סע' א, ב).

יז. יש מתירים לאדם שדרכו להתגלח בכל יום ואין הדין כן ובמיוחד חמור הדין באנשי ציבור כיון שהציבור לומדים מהם.

יח. היוצא מבית האסורים יגלח בצנעה. ואפילו יצא בערב יום טוב אלא שלא היה לו פנאי לגלח אז – יגלח בחול המועד. (שו"ע תקלא סע' ד, ה).

יט. מותר לנשים להסתרק, להתאפר, ולעשות כל צורכי היופי בחול המועד. ומותר לה לגזור ולהעביר שער מכל מקום בגוף, אך אסור לה לגזור את שער ראשה. (שו"ע תקמו סע' ה ונו"כ).

כ. לדעת השו"ע מותר לקצוץ צפרניים בחול המועד, בין של יד ובין של רגל, ואפילו על ידי מספריים, לדעת הרמ"א – אסור. ולצורך טבילת מצווה לדברי כולם – מותר. (שו"ע תקלב סע' א).

כא. מותר לגזור את שערות השפם בחול המועד. (שו"ע תקלא סע' ח).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים