חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הלכות חודש אדר – הפטרה מיוחדת עם ראש חודש

הפטרה מיוחדת עם ראש חודש

כא. בארבע פרשיות אלו מפטירין הפטרה הקשורה לשקלים או זכור או פרה או החודש. וכשחל בשבת שקלים גם ראש חודש – אומרים פסוק ראשון ופסוק אחרון של הפטרת שבת ור"ח "כה אמר ה' השמים כסאי". (עיין ב"י סי' תכ"ה ומובא בכה"ח שם ס"ק י"א וס"ק כ"ב).

כב. על הוספת הפסוקים שבסעיף הקודם חלק הרמ"א ואמר לא לעשות כן (שם סעי' ג') כיון שאמרה הגמרא (מגילה) "אין מדלגים מנביא לנביא" – וכך נוהגים האשכנזים. (עיין בשו"ע סי' קמ"ד סעי' א' וסעי' ב' מתי מותר לדלג מנביא לנביא ושם בכה"ח ס"ק י' י"א).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן