חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

קדימה לחטה

קדימה לחטה

יא. ברכת "המוציא" קודמת ל"בורא מיני מזונות", ושתיהן קודמות לברכת היין. ולכן בשבת ויום טוב כשמקדש על היין צריך לכסות את הפת "שלא יראה בושתו", שמקדימין לו ברכת היין. וכן בשחרית שמקדש ואוכל אחר כך מיני מזונות, צריך לכסות את המזונות בשעת הקדוש. (עיין משנ"ב סע' רעא ס"ק מא וכה"ח ס"ק גן).

יב. אם יש בין פירות האדמה "שלוה" (חטה שלמה קלויה או מבשלת) שברכתה האדמה – היא קודמת לכלם, שכן חטה נמנתה בראש. (שם סע' ה).

יג. אם אוכל פרי שלא בדרך הנאתו, כגון הכוסס חטה שאינה מבשלת – אין לה קדימה. ולכן חטה שלמה אפלו שמברך "האדמה" אינה קודמת לפירות העץ. אבל לחם ועוגות קודמים לכל פירות העץ. (שם).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים