חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

קדימה בין פירות "שבעת המינים"

קדימה בין פירות "שבעת המינים"

יז. אם יש לפניו כמה פירות משבעת המינים – צריך להקדים את זה שקרוב למלה "ארץ" בפסוק הבא: "ארץ חטה (1 – לחם ועוגה או תבשיל חיטים) ושערה (2 – לחם שעורים) וגפן (3 – ענבים) ותאנה (- 4) ורמון (- 5) אֽרץ־זית שמן (1 – זיתים) ודבש" (2 – תמרים).

יח. כיון שבפסוק זה כתובה המלה "אֽרץ" שתי פעמים, כל הנמצא אחרי אחת מהן הוא הקדם לברכה. נמצא לפי זה כי זיתים ותמרים קודמים לענבים וצמוקים, לפי שזיתים ותמרים הם ראשון ושני ל"ארץ" השני, וענבים הם שלישי ל"ארץ" הראשון. ולכן יברך לפי סדר זה: -1זיתים, -2תמרים, -3ענבים או צמוקים, -4תאנים -5ורמונים. (שו"ע שם סע' ד בא"ח מטות א).

יט. אם יש לפניו חצי תמר ותאנה שלמה, יקדים את הפרי השלם אף על פי שהוא מאחר בפסוק. (בא"ח מטות ה).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן