חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

מהלכות חודש ניסן – הכשרת שולחנות

שולחנות

נט. שולחן סלון – צריך לשטוף היטב. ואם לפעמים אוכלים עליו ללא מפה – טוב להחמיר ולערות עליו מים רותחים. ואם יודע שאין דרכו להשתמש בשלחן ללא מפה, או שלא אוכלים עליו חמץ חם – אין צריך לערות עליו רותחין. ובכל מקרה טוב לכסותו במפה מנילון או לכל הפחות במפה רגילה.

ס. שולחן מטבח – יש לנקותו היטב ולערות עליו רותחין. טוב לכסותו בנוסף לכך בכסוי שיהיה הדוק עליו במשך ימי החג.

סא. שולחן לישה – שולחן שערכו עליו בצק או שבלע מרותחין, יניח עליו אבן או ברזל מלובן ויערה עליו רותחין. (עיין שו"ע תנא סע' יז ונו"כ שם). ואם יש חשש שיתקלקל, יערה עליו רותחין מכלי ראשון ללא אבן מלובנת ויכסהו במפה כל החג.

סב. כיסוי לשולחן – יש נוהגין שלא להשתמש בשולחנות בפסח גם אחר ההכשר, אלא בפריסת מפה או דבר אחר. אמנם שולחנות שיש בהם חריצין חייב לכסותם אחרי ניקוי יסודי. (מ"ב שם ס"ק קטו. כה"ח תנא ס"ק רלה).

סג. מפות שולחן – יש לכבס במים רותחין. מפות שאי אפשר לכבס ברותחין – יכבסו במים קרים או פושרים עם אבקת כביסה. (בא"ח צו יא). אחר כך יפרסו מפת נילון על מפה זו. (עיין פמ"ג סי' תנ"א ס"ק ל', שו"ע יו"ד סי' קל"ה סעי' י' ועי"ש בב"ח).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים
דילוג לתוכן