חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

הכנות לחג הפסח בערב פסח

הכנות לחג הפסח בערב פסח

כב. מצווה על כל אדם לטהר את עצמו ברגל, ולכן יטבול במקוה בערב חג, וטוב לכוין שתהיה טבילתו אחר חצות היום או כשעה קודם חצות היום.

כג. יסדר שולחנו מבעוד יום וילך מוקדם לבית הכנסת ויקרא שם את סדר קורבן פסח וכן נוסח הבקשה של ר"ש מאוסטרופולי וע"ב מסעות. ויכול לקרוא אותם גם בביתו לפני מנחה. ונהגו לקרוא סדר קורבן פסח אחרי תפילת מנחה. אך אין זה מעכב. ויכול לקרוא לפני מנחה.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים