חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

עשיית מלאכה בערב פסח

עשיית מלאכה בערב פסח

י. יש מקומות שנוהגים לא לעשות מלאכה בערב פסח אפילו לא לפני חצות היום. (שו"ע תסח סע' ג).

יא. מלאכות מותרות – מחצות היום ואילך אסור בעשיית מלאכה. ואינו מותר לעשות רק מה שמותר לעשות בחול המועד. כגון דבר האבד, או מלאכה שאינה מעשה אומן ויש בה צורך הפסח, וכן פועל עני שאין לו מה לאכול, יכול לעבוד אחר חצות. וכן מותר למכור ולקנות אחר חצות. וטוב להחמיר גם בדברים אלו סמוך לכניסת החג משעת מנחה קטנה ולמעלה. (כשלוש שעות לפני צאת הכוכבים – עיין שו"ע תסח סע' א ונו"כ).

יב. מותר לצחצח נעלים בערב פסח אחר חצות, מותר לגהץ או לתקן בגד שנקרע קצת לצורך החג. (שם).

יג. תגלחת ותספורת – נוהגים לא להתגלח אחר חצות ערב שבת או חג במכונת גילוח הפועלת על חשמל שמא תהיה הפסקת חשמל וישאר מגולח רק בחציו. ואם המכונה פועלת על סוללות – מותר. ונוהגים להקל בדוחק גם בחשמל ועל כן טוב להתרגל גם בערב שבת וגם בערב חג להתגלח קודם חצות. (עיין שו"ע רנא סע' ב ונו"כ).

יד. צריך להסתפר ולקצוץ הצפרנים קודם חצות היום. ואם שכח – יכול לקצוץ צפרניו גם לאחר חצות. אבל אסור להסתפר אחר חצות היום כי אם על ידי גוי. (שם).

טו. על ידי גוי – נהגו להתיר לעשות את כל המלאכות בערב פסח אחר חצות על ידי גוי.

טז. ער"פ שחל בשבת – אם יחול ערב פסח בשבת, מותר לעשות מלאכה בערב שבת אחר חצות, (ביה"ל תסח סע' א ד"ה מחצות) אך לא אחר זמן מנחה קטנה. (כשלוש שעות לפני צאת הכוכבים).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים