חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

בדיקת חמץ – נר הבדיקה

נר הבדיקה

יד. אין בודקים לאור נר של חלב או צלוחית של שמן ולא בנרות קלועים וכד' בכדי שיוכל לבדוק היטב בחורים ובסדקים ולא יחשוש מהאש. (שו"ע תלג סע' ב).

טו. בודקים לאור נרות של שעוה, (שו"ע שם) ומי שאין לו שעוה – יבדוק בנרות המצויים היום העשויים פרפין, ואם אין לו גם כאלה – יבדוק בכל נר שיש לו. ואפילו לאור פנס יד, ויברך על בדיקה זו. ויש חולקין. על כן ידליק גפרור, יברך, יתחיל לבדוק בו ואחר כך ימשיך לבדוק בפנס.

טז. אין לבדוק עם מנורה המחוברת לחשמל, אפילו אם אפשר לטלטלה.

יז. בשעת הבדיקה כדאי ע"פ הסוד להוליך עם הבודק קערה עם מלח וסכין. (בא"ח צו ו). וטוב שיהיו בקערה גפרורים או מצית שאם יכבה הנר, ידליקו אותו ללא הפסקה. וכן טוב להכין גבס, או נייר דבק לכסות חריצים שיש בהם חמץ.

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים