חפשו כאן מילה או מונח הלכתי למצוא במאגר ההלכות שתחתית הדף...

בדיקת חמץ – לפני הבדיקה

לפני הבדיקה

ז. בלילה שלפני ערב פסח בודקין את החמץ. וצריכים לבדוק מיד בתחלת הלילה, כשמונה עשרה דקות אחר השקיעה – בצאת הכוכבים. ולכן יש להזדרז מיד אחר תפילת ערבית לילך לביתו ולהתחיל מיד בבדיקה. (שו"ע תלא סע' א, ב ונו"כ שם).

ח. אסור להתחיל לאכול סעודה או לעשות שום מלאכה חצי שעה קודם זמן הבדיקה. אבל לאכול פחות מ"כביצה" (כחמשים וששה גרם) פת או עוגה – מותר. וכן לשתות תה או קפה או לאכול פרי – מותר. וכשמגיע זמן הבדיקה צריך להפסיק הכל ומיד יתחיל בבדיקה. (שו"ע תלא סע' ב. כה"ח שם ס"ק יא, טו).

ט. אסור להתחיל ללמוד תורה קודם זמן הבדיקה, ובודאי שאסור ללמוד דברים אחרים. וגם אם יש לו עת קבוע ללמוד, לא ילמד עד שיבדוק. (שו"ע תלא סע' ב). ואין מועיל לשים "שומר" שיזכירו לבדוק.

י. יניח קודם הבדיקה את החמץ שהוא משייר לאכילה או למכירה. ויניחנו במקום משומר היטב. וגם את החמץ שהוא מוצא בבדיקתו וצריך לשרפו למחר, יניח במקום משומר שלא יאבד ממנו. ויניחנו במקום שיראהו למחר ולא ישכח לשרפו. (שו"ע תלד סע' א).

error: אזהרה:© תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים